• Close Menu
 • Eco-Conceptie

  Eco-Conceptie

  Een duurzaam

  concept

  Aankopen

  Door regelmatige audits van onze leveranciers zien wij erop toe dat zij bij hun activiteiten de mensenrechten eerbiedigen, adequate arbeidsomstandigheden garanderen en een milieubeschermingsbeleid voeren.

  Ontwikkeling en productie

  Gericht op de ontwikkeling van meer milieuvriendelijke producten en het optimaliseren van gebruik hulpbronnen, heeft afvalvermindering en verlaging energieverbruik onze prioriteit.

  Afval sorteren

  Naast het scheiden van papier, plastic en glas door medewerkers, beschikken wij over een sorteerunit die aluminiumafval, verontreinigd afval, oliën en spuitbussen scheidt.

  Logistiek en Distributie

  Wij ontwikkelen verpakkingsoplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van recyclebare materialen en bevorderen meer ecologische alternatieven. Optimalisering van distributiekanalen draagt bij tot vermindering van CO2-uitstoot.

  Energiebesparingen

  Onze voordeuren en deurpanelen zijn gemaakt van materialen waarvan de eigenschappen de warmte-isolatie verbeteren en bijdragen tot een betere energie-efficiëntie van woningen.

  Aluminium - 100% recyclebaar

  Aluminium, het materiaal waaruit onze producten zijn gemaakt, is 100% recyclebaar. We zijn trots om met een duurzame grondstof te werken!

  Wist je

  dat…

  Is aluminium oneindig recyclebaar?

  75% van al het aluminium dat ooit is geproduceerd, is nog steeds in omloop.

  Recycling van aluminium veroorzaakt minder CO2-uitstoot dan de winning daarvan?

  Het recyclen van aluminium verbruikt 5% van de energie die nodig is om primair aluminium te produceren. Bij de productie van één kg gerecycled aluminium komt 6 keer minder CO2 vrij dan bij de productie van één kg primair aluminium.

  Aluminium duurzamer dan PVC?

  PVC is niet alleen minder bestendig en duurzaam dan aluminium, maar komt ook nog voort uit aardolie, een grondstof die in de komende 50 jaar uitgeput zal raken. Aluminium wordt ook nog gemaakt van bauxiet, een materiaal dat overvloedig aanwezig is in de aardkorst.
  Medewerkers

  Medewerkers

  Behoud van het heden en de toekomst.

  Preventieve Gezondheid

  Naast fysiotherapiesessies voor medewerkers met chronische blessures of ziektes, zijn we in 2021 gestart met het aanbieden van een massageservice aan medewerkers, om zo de kans op toekomstige blessures te verkleinen.

  Nul Ongevallen

  De veiligheid van onze werknemers is een essentieel onderdeel van onze cultuur van veiligheid en gezonde arbeidstandigheden!

  Gelijkheid van man en vrouw

  In een industrie, waar traditioneel gezien meer mannen werkzaam zijn, zijn we er trots op dat 40% van ons personeel vrouwen zijn.

  Bewustwording van Gezonde Gewoonten

  Samen met onze medewerkers voeren we regelmatig acties om het belang van een gezonde levensstijl voor hun gezondheid en welzijn onder de aandacht te brengen.

  Preventieve Gezondheid

  Naast fysiotherapiesessies voor medewerkers met chronische blessures of ziektes, zijn we in 2021 gestart met het aanbieden van een massageservice aan medewerkers, om zo de kans op toekomstige blessures te verkleinen.

  Nul Ongevallen

  De veiligheid van onze werknemers is een essentieel onderdeel van onze cultuur van veiligheid en gezonde arbeidstandigheden!

  Gelijkheid van man en vrouw

  In een industrie, waar traditioneel gezien meer mannen werkzaam zijn, zijn we er trots op dat 40% van ons personeel vrouwen zijn.

  Bewustwording van Gezonde Gewoonten

  Samen met onze medewerkers voeren we regelmatig acties om het belang van een gezonde levensstijl voor hun gezondheid en welzijn onder de aandacht te brengen.

  Het aanbieden van metalen flessen aan alle medewerkers, samen met de opname van waterbronnen in de verschillende afdelingen, zorgde voor een vermindering van 50% in het verbruik van plastic waterflessen.

  De Groep heeft aanzienlijke inspanningen geleverd in het herontwerp van productielijnen en jobs met een focus op ergonomie en met resultaten met een grote impact op het dagelijks leven van de werknemers.

  De Groep ontwikkelt een intern vormingsplan voor alle werknemers, dat persoonlijke en professionele evolutie mogelijk maakt, belangrijke vectoren voor de duurzame groei van werknemers en de Gardengate Group.

  Naast de huidige openbaarvervoerroutes naar de faciliteiten, heeft de Groep gewerkt aan het voorstellen van nieuwe routes voor de "Transportes Urbanos de Braga" en is van plan een route-evaluatiestudie uit te voeren met medewerkers om het gebruik van het openbaar vervoer te vergroten en de parkeerplaats te verkleinen.

  Voordelen van werken bij
  Gardendate Group

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Wij zijn een actief

  onderdeel

  Carrières

  Wil jij deel uitmaken van ons team?